Ortaokul

Ortaokul

Birinci sınıfta öğrencilerimiz Türkçe derslerinde, okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerini geliştirirler. Okuma-yazma öğretiminde “Ses Temelli Cümle Yöntemi” kullanılır. Matematik dersinde öğrencilerimiz somut malzemelerle çalışarak çıkarma, toplama, problem çözme ve ölçme gibi matematiğin temel becerilerini kazanırlar. Hayat Bilgisi dersinde;aktivitelerde sorgulama, gözlem yapma, veri toplama, veri kaydetme, soru sorma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparlar. Birinci sınıfta öğrenciler İngilizceyi, kendileri ve hayatları hakkında iletişim kurmak ve etraflarındaki sosyal ve doğal dünyayı keşfetmek amacıyla kullanırlar. Hem konuşma ve dinleme becerileri edinirler hem de kelime dağarcıklarını geliştirirler.
İkinci sınıfta öğrencilerimiz Türkçe derslerinde, okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirirler. Dilimizin zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru ve etkili kullanırlar. Yapılan dil çalışmalarıyla iletişim kurma becerilerini geliştirirler. Matematik dersinde öğrencilerimiz öğrenme sürecinin merkezinde bulunarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejilerinden yararlanırlar.Öğrenciler matematiksel becerilerini günlük yaşantılarından yola çıkarak deneyimleme fırsatı bulurlar. Hayat Bilgisi dersi,Sorgulayarak ve sorguladıklarını eyleme geçirerek öğrenme isteği kazandırmayı amaçlar.Öz yönetim, sosyal, düşünme, iletişim ve araştırma becerilerini geliştirebilecekleri deneyimler sunulur. İkinci sınıf İngilizce programında öğrenciler konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri geliştirirler ve kelime dağarcıklarını zenginleştirirler.Okumadaki akıcılıklarını arttırmak amacıyla kelime sökme becerileri öğrenirler ve okur tiyatrosu gibi etkinliklere katılırlar.
Üçüncü sınıfta öğrencilerimiz, Türkçe dersinde okuma yazma becerilerini geliştirirler, kelime dağarcıklarını zenginleştirirler, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını doğru olarak anlama gücü kazanırlar. Vurgu, tonlama ve noktalama işaretlerine dikkat ederek akıcı okuma ve anlama becerisi edinirler. Matematik dersinde konuları (örüntüler, sayılar, dört işlem, problem çözme, ölçme, tahmin etme, grafik, Geometri konuları) sorgulayarak ilerler ve günlük hayatla ilişkilendirirler. Fen Bilimleri dersi, öğrencilerin gözlem yapma, gözlem sonuçlarını kaydetme, tahminleri ile gözlemlerini karşılaştırma, sorgulama ve eleştirel düşünme gibi bir dizi beceriyi geliştirmelerini hedefler. Üçüncü sınıf İngilizce programında öğrenciler İngilizce derslerinde daha çok, araştırmacı olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenirler. Bilgi metinleri, anlatılar, tiyatro metinleri yazarak ve sunumlarda dijital araçları ve platformları yaratıcı bir şekilde kullanarak, öğrendiklerini paylaşmanın farklı yollarını öğrenirler.
Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz Türkçe dersinde, Türkçe’nin doğru kullanımı ile ilgili fark ettikleri temel becerilerin tekniklerini kullanmaya teşvik edilirler. Öğrenciler; sözel iletişim (dinleme ve konuşma), yazılı iletişim (okuma ve yazma), görsel iletişim (izleme ve sunuş) becerilerini geliştirirler. Yazım kurallarını öğrenirken, dilin kullanımı ile ilgili konuları ayrıntılı biçimde ele alırlar. Not alma, okuma ve dinleme teknikleri ve görsel sunular hazırlama becerileri bu sene içerisinde daha da gelişir. Matematik dersinde öğrencilerin matematiği bir düşünce tarzı olarak kullanmaya başlamaları amaçlanır. Matematiksel işlemler ve problemler arası bağlantılar kurmada yetkinlikleri artar. Doğal sayılar dışındaki kesir sayılarını ve ondalık kesir sayılarını tanırlar. Geometrik şekillerin çevre hesaplamalarını bu seviyede öğrenirler. Fen Bilimleri dersi,öğrencilerin bilmeye ve anlamaya istekli olmalarını, çevresini oluşturan her şeye değer vermelerini, mantıklı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini ve bilimsel değerlere sahip olmalarını amaçlar. Sorgulama, bilimsel incelemenin ve anlayışın merkezinde yer alır. Dördüncü sınıfta öğrenciler İngilizceyi fen ve sosyal konularını araştırmak için kullanırlar. . Birlikte konular üzerinde çalışırken konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirirler ve kelime dağarcıklarını zenginleştirirler.