Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Değerli Anne Babalar,
Ortaokul çağlarında çocuklarımız, zihinsel gelişimlerinin en verimli zamanlarını yaşarlar. Birçok beceri, etik değerler ve fiziksel yetkinlikler bu çağlarda olgunlaşır.Yediiklim Ortaokulu, gelişim çağındaki öğrencilerinin bilişsel, duygusal ve bedensel özelliklerini dikkate alarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmalarını planlar ve uygular. Ortaokul seviyelerinde deneyimli ve eğitimli öğretmenlerimizin yönlendiriciliğinde, her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını hedefliyoruz.Yediiklim ortaokulunda uygulanan ortaokul sistemi öğrenciyi merkez alarak onlara kendilerini geliştirme,farklı bakış açıları kazanma,ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunuyor.Böylece yediiklim ortaokulu öğrencisi sadece sınavlara değil hayata da hazırlanıyor.
Bilginin çok hızlı ve sürekli değiştiği çağımızda yeni öğretim programları da artık 'neyi öğrendiğimiz'i değil 'nasıl öğrendiğimiz'i ön plana çıkarmaktadır. Bilgi nasıl öğrenilmelidir ki bu bilgi yorumlansın, anlamlı hale getirilip, günlük hayatla ilişkilendirilebilsin? Bilgiyi birisinden, bir yerlerden almak ya da bilgi ile ilişki kurmadan pasif bir biçimde biriktirmek, bilgiyi öğrenmek anlamına gelmemektedir. Birey ancak kendi yanıtlarını bulduğunda ve kavramları yapılandırdığında öğrenmektedir. Yeni öğretim programları da öğrencinin öğrenmede etkin rol aldığı bir süreç üzerine kurulmuştur.
Çok yönlü, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, en az iki yabancı dili ve anadilini en etkin şekilde kullanabilen, kişi haklarına ve akademik değerlere saygılı, sanat ve spora hayatında yer ayırabilen bireyler olmalarını hedeflediğimiz öğrencilerimiz, eğitim hayatlarının üst basamaklarına hazırlanırken Yediiklim Ortaokulu onların en büyük destekçisidir.
5.sınıflarda yoğunlaştırılmış İngilizce programımız ilkokuldan liseye bir köprü görevini görür.Bu program,öğrencileri,iletişim düzeyinden akademik beceriler düzeyine geçecekleri yoldaki zorluklara hazırlamaktadır. Ortaokulumuzda 5. sınıftan itibaren başlayan ikinci yabancı dil eğitimi kesintisiz olarak devam eder.Ortaokulumuzda öğrencilere Türkçe,Matematik,Fen Bilimleri,Sosyal bilgiler,İnkılap tarihi,İngilizce,almanca,robotik ve kodlama,Görsel sanatlar,Müzik,Beden eğitimi ve seçmeli klüp dersleri verilmektedir.